Voidaanko liian korkeaa
painoindeksiä hoitaa?

Lihavuuden hoito voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään muutoksia elintapoihin. Näihin kuuluvat uudenlaiset ruokailutottumukset, liikunnan lisääminen ja muutokset omassa käyttäytymisessä. Toisessa vaiheessa avuksi otetaan elintapamuutosten lisäksi lääkkeet. Kolmannessa vaiheessa keinovalikoimaan lisätään leikkaushoito, joka edellyttää myös muutoksia elintapoihin ja toisinaan myös lääkehoitoa. Lue tästä lisää hoidon eri vaiheista ja siitä, milloin kukin niistä on ajankohtainen. (1-5)

Elintapamuutokset

Elintapamuutoksissa on kyse ennen kaikkea ruokailu- ja liikuntatottumusten muuttamisesta, jotta energiansaantia saadaan vähennettyä ja energiankulutusta lisättyä.

Tärkeimpiä tapoja vähentää energiansaantia ovat säännölliset ruokailuajat, annoskoon pienentäminen, vihannesten syöminen jokaisella aterialla, limonadin ja mehun vaihtaminen veteen ja makeisilla, suklaalla, jäätelöllä ja leivonnaisilla herkuttelun vähentäminen.

Jotta energiaa kuluisi enemmän, on liikuttava enemmän, vähintään 30 minuuttia päivässä. Vähäinenkin fyysinen aktiivisuus, kuten pyöräily tai kävely, nostaa kestävyyskuntoa ja lisää energiankulutusta. (1, 2)

Lihavuuden hoidossa käytetään toisinaan myös liikkumisreseptiä.

Jotta ihminen pystyisi muuttamaan lihomiseen johtanutta käyttäytymistään, tarvitaan usein ulkopuolista tukea. Kysy terveyskeskuksesta neuvoa ruokailutapojen, liikkumisen ja ajatustavan muuttamiseen. Terveyskeskuksesta voidaan ohjata myös ravintoterapeutin, fysioterapeutin ja psykologin puheille.

>> Lue lisää ravinnon ja liikunnan merkityksestä lihavuuden hoidossa

Liikkumisresepti

Fyysistä aktiivisuutta lisäämällä voidaan sekä ehkäistä että hoitaa monia sairauksia. Lihavuus on yksi näistä. Suomessa on aiemmin ollut käytössä nk. liikuntaresepti, jolla lääkäri saattoi määrätä potilaalle hoidoksi liikuntaa. Nyt käytössä on liikkumisresepti, joka ohjaa potilaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaan liikuntaneuvontaan. Liikuntaa lisätään potilaan arkeen potilaan omien edellytysten ja toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi kävely, sauvakävely, uinti, vesijumppa, lihaskuntoharjoittelu, ryhmäliikunta, qigong, jooga tai puutarhatyöt ovat erinomaista liikuntaa. On kuitenkin tärkeää, että pulssi liikuntasuorituksen aikana kohoaa.

Ylipainon ja lihavuuden lääkehoito

Lihavuuden hoidossa ensisijainen keino on muuttaa elintapoja. Sen lisäksi voidaan toisinaan käyttää myös reseptilääkkeitä painonpudotuksen apuna. (3)

Lääkkeisiin voidaan tukeutua, jos potilaan painoindeksi on 30 tai korkeampi.

Lääkehoito voi olla ajankohtaista myös, vaikka potilaan painoindeksi olisi matalampi, jos hänellä on lisäksi muita riskitekijöitä tai sairauksia, kuten korkea verenpaine, tyypin 2 diabetes, korkeat rasva-arvot tai nukkuessa esiintyviä hengityskatkoksia eli uniapneaa.

Suomessa lihavuuden hoidossa käytetään kolmea eri reseptilääkettä. Kaksi niistä on vuoden 2021 aikana tullut rajoitetun peruskorvattavuuden piiriin. (4) Siten ne kuuluvat myös lääkekattojärjestelmään ja kerryttävät vuosiomavastuuta. Kolmas Suomessa käytetty valmiste ei ole korvattava valmiste.

Vaikuttava aine on kaikissa kolmessa lääkevalmisteessa erilainen, ja valmisteita käytetään hieman eri tavoin.

Yksi niistä vaikuttaa nälän säätelyyn ja palkitsemisjärjestelmään liittyviin aivoalueisiin. Toinen lisää kylläisyyden tunnetta ja vähentää ruokahalua ja kolmas estää ruoan sisältämän rasvan pilkkoutumista ja rasvan imeytymistä suolistosta.

Kaikkia kolmea käytetään yhtä aikaa kalorimäärän vähentämisen ja liikunnan lisäämisen kanssa aikuispotilailla, jotka täyttävät lihavuuden kriteerit. Kuten tekstissä aiemmin mainittiin, lääkehoitoa voidaan määrätä, jos potilaan painoindeksi on 30 tai korkeampi tai jos painoindeksi on alhaisempi, mutta potilaalla on muita riskitekijöitä tai sairauksia.

Kaikkien valmisteiden kohdalla lääkehoidon tuloksia arvioidaan kolme-neljä kuukautta hoidon aloittamisesta. (4)

Jos haluat tietää lihavuuden lääkehoidosta enemmän, varaa aika lääkärin vastaanotolle.

Leikkaushoito

Leikkaushoito tulee kysymykseen tyypillisesti vain silloin, kun tilanne on vaikea ja muita hoitovaihtoehtoja on jo kokeiltu. (2, 5)

Julkisessa terveydenhuollossa lihavuusleikkaus on yleensä mahdollinen vain, jos potilaan painoindeksi on 40 tai korkeampi tai jos painoindeksi on 35 tai korkeampi ja potilas kärsii myös muusta lihavuuteen liittyvästä sairaudesta, kuten tyypin 2 diabeteksesta, vaikeasta uniapneasta, ylipainon aiheuttamista nivelongelmista tai tahattomasta lapsettomuudesta. Painoindeksille asetetut rajat voivat vaihdella alueittain. Potilaan on oltava täysi-ikäinen.

Yksityisellä sektorilla leikkaushoitoa voi olla tarjolla myös potilaille, joiden painoindeksi on pienempi kuin 35.

Tavallisimmat leikkausmenetelmät lihavuuden hoidossa

  • Mahalaukun ohitusleikkaus on käytetyin menetelmä. Siinä suuri osa mahalaukusta ja osa ohutsuolesta ohitetaan eli ruoka siirtyy ruokatorvesta heti ohutsuoleen.
  • Mahalaukun kavennus on toinen vaihtoehto, siinä suuri osa mahalaukusta poistetaan.
  • Mahalaukun typistys tarkoittaa, että suuri osa mahalaukkua poistetaan ja suuri osa ohutsuolta ohitetaan.

Leikkauksen mahdollisuutta on selvitettävä yhdessä erikoislääkärin kanssa. Voit varata ajan terveyskeskuksesta saadaksesi lähetteen erikoislääkärin vastaanotolle.

Minkälainen hoitotapa voisi sopia sinulle?

Voit selvittää painoindeksisi tämän laskurin avulla.


Painoindeksi (BMI) alle 18,5

Painoindeksisi on alle 18,5. Painat siis vähemmän kuin pituuteesi nähden olisi terveellistä. Kysy neuvoa terveyskeskuksesta, jotta voit jatkossakin hyvin.

Painoindeksi (BMI) 18,5–24,9

Painoindeksisi sijoittuu alueelle 18,5–24,9. Olet siis normaalipainoinen. Syö terveellisesti ja pidä itsesi liikkeessä, niin painosi pysyy normaalina myös jatkossa.

Painoindeksi (BMI) 25–29,9

Painoindeksisi viittaa ylipainoon. Painat enemmän kuin on pitkällä aikavälillä terveellistä. Kysy neuvoa terveyskeskuksesta, jotta osaat tehdä muutoksia ruokailutottumuksiisi ja lisätä liikuntaa. Lääkärisi saattaa ehdottaa muutakin hoitoa.

Painoindeksi (BMI) 30–34,9

Painoindeksisi mukaan kärsit lihavuudesta. Lihavuus aiheuttaa pidemmällä aikavälillä riskin sairastua myös muihin sairauksiin. Näitä ovat mm. verenpainetauti, korkeat veren rasva-arvot, sydän- ja verisuonitaudit ja tyypin 2 diabetes. Hoitoon kuuluvat paitsi ruokailutottumusten muuttaminen ja liikunnan lisääminen, mahdollisesti myös lääkehoito. Keskustele lääkärisi kanssa erilaisista vaihtoehdoista.

Painoindeksi (BMI) 35–39,9

Painoindeksisi mukaan painosi on ylittänyt vaikean lihavuuden rajan. Se merkitsee, että sinulla on kohonnut riski sairastua liitännäissairauksiin, kuten verenpainetautiin, sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen, ja rasva-arvosi ovat vaarassa nousta. Hoitoon voidaan sisällyttää jauhemainen vähäkalorinen erikoisruokavalio, painoa laskevat lääkkeet tai leikkaushoito. Keskustele lääkärisi kanssa, mitä voit tehdä, jotta voit paremmin jatkossa.

Painoindeksi (BMI) 40 tai yli

Painoindeksisi mukaan kärsit sairaalloisesta lihavuudesta. Se merkitsee erittäin suurta riskiä sairastua muihin sairauksiin, kuten verenpainetautiin, sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Myös veren rasva-arvot ovat erittäin suuressa vaarassa kohota. Hoitoon voidaan sisällyttää jauhemainen vähäkalorinen erikoisruokavalio ja mahdollisesti painoa laskevat lääkkeet ja/tai leikkaushoito. Keskustele lääkärisi kanssa sinulle parhaiten sopivasta hoitovaihtoehdosta.

Viitteet:

  1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
  2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lihavuus. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus
  3. Greenway FL. Physiological adaptions to weight loss and factors favouring weight regain. International Journal of Obesity 2015;39:1188-1196
  4. fimea.fi
  5. Mustajoki P. Lihavuuden leikkaushoito. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00845
  6. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997